رسام صنعت پارتاک

تامین کننده تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پترو شیمی و فولاد

PRODUCTS

محصولات
GALVANIZED PIPES AND FITTINGS
FITTINGS
FLANGES
INDUSTRIAL VALVES
EQUIPMENT
POLYMER PIPES AND FITTINGS

درباره ما

شرکت رسام صنعت پارتاک با تکیه بر نیروهای مجرب و مهندسین متخصص جوان و با سابقه کاری چندین ساله در زمینه تامین اقلام صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کشور شروع به فعالیت کرده است.

RASAM SANAT

اهداف رسام صنعت

اهداف رسام صنعت

شرکت رسام صنعت پارتاک با تکیه بر نیروهای مجرب و مهندسین متخصص جوان و با سابقه کاری چندین ساله در زمینه تامین اقلام صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کشور شروع به فعالیت کرده است.

چشم انداز رسام صنعت

شرکت رسام صنعت پارتاک با تکیه بر نیروهای مجرب و مهندسین متخصص جوان و با سابقه کاری چندین ساله در زمینه تامین اقلام صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کشور شروع به فعالیت کرده است.

درباره ما

شرکت رسام صنعت پارتاک با تکیه بر نیروهای مجرب و مهندسین متخصص جوان و با سابقه کاری چندین ساله در زمینه تامین اقلام صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کشور شروع به فعالیت کرده است.

RELATED INDUSTRIES

صنایع مرتبط